Referenser

Processab - Er processrörinstallatör

Våra kunder ställer krav

Fler av de stora industrierna  i södra Sverige har valt oss som leverantör. Våra kunder är medvetna företag som ställer höga krav när det gäller erfarenhet, fackmässigt utförda jobb samt teknisk kompetens och tydlig projektlednning. En kundrelation för oss bygger på ett långsiktigt och insiktsfullt åtagande. Därför finns vi till hands för våra kunder både före, under och efter leverans.

Alstom

Företaget är världsledande inom transportinfrastruktur, kraftgenering och transmission. Alstom hanterar alla användbara energikällor. De använder ledande innovativ teknik för att skydda miljön och minska CO2-utsläpp.

Aarhus Karlshamn

Företaget är specialiserade på att ta fram vegetabiliska oljor inom tre huvudområden. AAK har produktionsanläggningar över hela världen och deras marknad är lika stor.

Stora Enso

Stora Enso är ett stort globalt företag som tillverkar papper till nyhetstidningar och böcker exempelvis. Företaget är etablerat i över 35 länder och har idag mer än 29 000 anställda.

R

Uppdrag:

Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till Alstom.

R

Uppdrag:

Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till AAK.

R

Uppdrag:

Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till Stora Enso.

Södra

Södra har mer än 50 000 sydsvenska skogsägare. Södra är arbetsgivare för 3700 människor inom koncernen. I Södras fem affärsområden ingår: sågade och hyvlade trävaror, inredningsdetaljer, pappersmassa samt biobränsle.

E.on

E.on Nordic producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. Företaget har idag ungefär 6000 medarbetare.

Absolut Vodka

Absolut Vodka är ett av världens största företag när det gäller försäljning av sprit. 2007 såldes 96.6 miljoner liter vodka. Varje dag produceras 500 000 flaskor på fabriken i Åhus.

R

Uppdrag:

Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till Södra.

R

Uppdrag:

Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till E.ON.

R

Uppdrag:

Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till Absolut.

Karlshamns Kraft

Ett av världens renaste kraftverk vad det gäller utsläpp av försurande ämnen. Karlshamnsverket är ett topp- och reservkraftverk med en total effekt på 1000 MW. Verkets huvudsyfte är att säkerställa försörjningstryggheten.

Hässleholm Miljö

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms Kommun. De producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter.

NCC

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 medarbetare. NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation.

R

Uppdrag:

Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till KKAB.

R

Uppdrag:

Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till Hässleholm Miljö.

R

Uppdrag:

Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till NCC.