Licenssvetsning

Processab - Er processrörinstallatör

Har ditt företag behov av avancerad licenssvetsning?

När uppdraget är komplext, det är då vi är som allra bäst, därför att vi då får använda all den långa erfarenhet vi har inom företaget. Vanliga uppdrag vi får är allt från reparationer av tryckkärl och cisterner till att svetsa i rostfritt och industrirör men framförallt industrirörläggning.

processab-ror-licenssvetsning-industri
t

Varför ska du välja licenssvetsning från Processab?

Vi använder oss endast av behörig personal som årligen avlägger licensprov för att säkerställa att vi håller den höga kvalité vi utlovar. Vi har modern utrustning som gör att vi snabbt och enkelt kan komma fram. Detta har flera gånger visat sig vara avgörande i situationer som kräver akutåtgärder. Vi får ofta beröm för våra korta inställelsetider.

processab-licenssvetsning-ror.-industiell-svetsning
t

Varför behöver ditt företag licenssvetsning?

Föreställ dig en akutsituation där du och ditt företag är i stort behov av snabb åtgärd. Hos oss kan du få just den hjälpen – professionella åtgärder på alla typer av konstruktioner och material. Det är inte ovanligt att vi kompletterar andra företag under ett underhållsstopp just för att vi har högsta behörighet inom licenssvetsning .

Fördelar med Processab som partner vid licenssvetsning:

  • Vi har idag WPQR/WPAR och WPS (enligt PED) för de flesta inom branschen förekommande material på tig, pinne och mig/mag.

Vi finns i Mörrum och vårt arbetsområde är södra Sverige. Vi har också mycket god lokal kännedom om industrierna i vårt närområde. Vår erfarenhet och kompetens innebär att vi ofta kan bidra med smarta lösningar som bidrar till fortsatt hög produktion, korta ledtider och kreativa logiska lösningar, vilket du som kund sparar pengar på i slutänden.