Industrirörläggning

Processab - Er processrörinstallatör

 

Har ditt företag behov av industrirörläggning?

Oavsett om ditt företag är i behov av en akut åtgärd eller vill planera ett underhållsstopp så kan vi på Processab hjälpa dig. Tack vare vår långa erfarenhet av att arbeta på bland annat massaindustrin har vi ihop med våra samarbetspartners samlat kompetens som idag innebär att vi löser de flesta problem som kan dyka upp när det gäller rördragning.

processab-ror-sodra-sverige-industrirorlaggning-industrin copy
t

Varför ska du välja industrirörläggning från Processab?

Vår absoluta kärnverksamhet ligger mot tillverkning och montering av alla typer av rör som avänds inom exempelvis processinriktad och petrokemisk industri. Vi hanterar idag alla materialgrupper på marknaden samtidigt som vår utrustning ligger i fronten för den svetstekniska utvecklingen.

processab-ror-sodra-sverige-industrirorlaggning-med-licenssvetsning copy
t

Har du råd med oplanerade fel?

Vår stabila personalstyrka på 25 anställda gör alltid ett professionellt jobb så du kan alltid lita på att vi väljer rätt material och sköter våra dokument. Det finns alltid en spårbarhet i dokumentationen som visar att vi levererar den kvalitet som utlovats. Trygghet kan handla om att endast behöva ringa ett nummer eller att om något inte funkar snabbt kunna korrigera det. Frågan är: Har du råd med oplanerade fel eller för dålig kvalité?

Fördelar med Processab som partner vid industrirörläggning:

  • Om vi utför ett arbete till en viss bestämd tidpunkt så håller vi denna. Detsamma gäller priser. Vi åtar oss projekt av allehanda storlek mot fast eller rörligt pris, allt efter våra kunders önskemål. Vi hjälper dig som kund redan på ritningsbordet och projektleder arbetet tills det är färdigt.
  • Vår långa erfarenhet gör att vi sällan stöter på problem som vi inte har varit med om tidigare, vilket ger korta ledtider och kreativa logiska lösningar.