Våra kunder ställer krav

Flera av de stora industrierna i södra Sverige har valt oss som leverantör. Våra kunder är medvetna företag som ställer höga krav när det gäller erfarenhet, fackmässigt utförda jobb samt teknisk kompetens och tydlig projektledning. En kundrelation för oss bygger på ett långsiktigt och insiktsfullt åtagande. Därför finns vi till hands för våra kunder både före, under och efter leverans.

Alstom

Företaget är världsledande inom transportinfrastruktur, kraftgenerering och transmission. Alstom hanterar alla användbara energikällor. De använder ledande innovativ teknik för att skydda miljön och minska CO2-utsläpp. Uppdrag: Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till Alstom.

Aarhus Karlshamn

Företaget är specialiserade på att ta fram vegetabiliska oljor  inom tre huvudområden. AAK har produktionsanläggningar över hela världen och deras marknad är lika stor. Uppdrag: Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till AAK.  

Stora Enso

Stora Enso är ett stort globalt företag som tillverkar papper till nyhetstidningar och böcker exempelvis. Företaget är etablerat i över 35 länder och har idag mer än 29 000 anställda. Uppdrag: Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till Stora Enso.  

Södra

Södra har mer än 50 000 sydsvenska skogsägare. Södra är arbetsgivare för 3700 människor inom koncernen. I Södras fem affärsområden ingår: sågade och hyvlade trävaror, inredningsdetaljer, pappersmassa samt biobränsle. Uppdrag: Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till Södra.

E.on

E.on Nordic producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. Företaget har idag ungefär 6000 medarbetare. Uppdrag: Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till E.ON.

Absolut Vodka

Absolut Vodka är ett av världens största företag när det gäller försäljning av sprit. 2007 såldes 96.6 miljoner liter vodka. Varje dag produceras 500 000 flaskor på fabriken i Åhus. Uppdrag: Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till Absolut.

Karlshamns Kraft

Ett av världens renaste kraftverk vad det gäller utsläpp av försurande ämnen. Karlshamnsverket är ett topp- och reservkraftverk med en total effekt på 1000 MW. Verkets huvudsyfte är att säkerställa försörjningstryggheten. Uppdrag: Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till KKAB.

Celanese

Celanese är ett världsledande företag inom den kemiska industrin. Företaget tillhör en av de största tillverkarna i världen av Acetyl produkter. Marknaden är riktad mot Europa, Amerika samt Asien. Uppdrag: Vi levererar industrirörläggningar och licenssvetsning till Celanese.